تیپ C شماره سه

پروژه مزبور در زمینی به مساحت 5/5 هکتار در منطقه ی باشک شهیر می باشد.
این پروژه شامل واحدهای یک تا چهار خواب به صورت مجتمع مسکونی می باشد؛ که تحویل واحدهای این پروژه پایان تابستان2020 با شرایط ویژه نقد و اقساط است.
همچنین پروژه مورد نظر علاوه بر واحدهای مسکونی شامل مراکز ورزشی و تفریحی متنوع، پارک کودک و نگهبانی 24 ساعته می باشد