تیپ C شماره دو

این پروژه شامل شش بلوک است که واحدهای یک خوابه تمامأ فروش رفته و واحدهای دوخوابه آماده تحویل هستند و درصورت خرید نقدی شامل تخفیف می باشد.
همچنین پروژه مورد نظر مجهز به سیستم هوشمند و شامل استخر سرپوشیده اسلامی (زنانه و مردانه جدا)، سالن ورزشی و مرکز خرید و رستوران و مهدکودک است.