موزه فرش استانبول

از جذاب ترین موزه های استانبول، موزه فرش استانبول است. این موزه روبروی اقامتگاه ابراهیم پاشا استانبول قرار گرفته است. 

از جذاب ترین موزه های استانبول، موزه فرش استانبول است. این موزه روبروی اقامتگاه ابراهیم پاشا استانبول قرار گرفته است. در این موزه می توان مجموعه ای از فرشها و گلیم های قدیمی و عتیقه را که از دورترین نقاط ترکیه گردهم آورده شده نظاره گر بود. صنعت فرش در ترکیه نیز از قدمت زیادی برخوردار است .

تاریخ انتشار : 1400/02/07
تعداد بازدید: 363