موزه صنایع هوائی استانبول

موزه صنایع هوایی در منطقه یشیل کوی استانبول واقع شده است و یکی از جاذبه های گردشگری ترکیه وموزه های استانبول میباشد.

با بازدید از این موزه پیشرفت ترکیه را درصنعت هوائی ازنزدیک مشاهده خواهید کرد. این موزه یکی دیگر از دیدنی های استانبول به شمار میرود.

تاریخ انتشار : 1398/12/22
تعداد بازدید: 179