خدمات مجد اینترنشنال

هولدینگ مجد مفتخر است که می تواند با تجربه ی چندین ساله در زمینه های گوناگون خدمت رسان هموطنان عزیز باشد. از جمله این خدمات میتوان به موارد زیر اشاره کرد: