تیپ B شماره یک

پروژه مزبور در زمینی به مساحت 29/6 هکتار در منطقه ی سلطان قاضی و در نزدیکی استادیوم گالاتاسرای و مترو واقع شده است.
این پروژه شامل رزیدانس و آپارتمان نرمال می باشد که واحدها از سوییت تا پنج خواب متنوع هستند. تحویل واحدهای این پروژه پایان سال 2019 می باشد.
همچنین پروژه مورد نظرویو ابدی پارک را داراست وعلاوه بر واحدهای مسکونی، شامل مراکز خرید، واحدهای اداری، مراکز ورزشی و تفریحی متنوع می باشد.